Privacy verklaring

Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over de wijze waarop ik omga met uw persoonlijke gegevens. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Contact gegevens

– Podolex
– Baansteen 3, 5374 JS  Schaijk
– Email: info@podolex.nl
– Telefoonnummer: 06 83 253 943
– Website: www.podolex.nl
– Contactpersoon: hr. A.A. Louwrier.

Welke gegevens verwerken wij?

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij van u de volgende persoonlijke gegevens:

– Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en uw mailadres

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw gegevens? Dan ga ik hierover graag met u in gesprek.